cs:index

Služby

Forenzní laboratoř poskytuje čtyři základní služby a řadu služeb doplňkových.

Analýza událostí

Provádíme analýzu událostí v elektronickém světě. Typické využití je zjištění detailních informací o bezpečnostním incidentu, ať už jde o zjištění časových sousledností, vektoru útoku, seznamu připojovaných zařízení, spouštěných aplikací nebo jen o činnosti uživatele. U konkrétního bezpečnostních incidentu jsme schopni poradit, co všechno by vás mohlo zajímat a navrhnout vhodná opatření.

Více informací | Případová studie

Testy sociálního inženýrství

Provádíme testy sociálního inženýrství, které umožní zjistit odolnost uživatelů proti technikám sociálního inženýrství v běžné elektronické komunikaci. Rozešleme simulované podvodné zprávy (phishing) nebo USB paměťová média s cílem vylákat přístupové údaje uživatelů nebo je přimět ke spuštění malware. Výsledky umožňují vyhodnotit odolnost organizace proti tomuto typu útoku, funkčnost interních postupů při reakci na incident a uživatelé jsou setkáním s cvičnou zprávou vzděláváni.

Více informací | Případová studie

Penetrační testy

Provádíme penetrační testy, které umožní odhalit zranitelnosti v provozovaných systémech. Na základě analýzy vašeho prostředí navrhneme a provedeme sérii testů, které simulují akce reálných útočníků. Získané znalosti pak umožní navhrnout plán úprav vedoucí k vyššímu zabezpečení vaší sítě a provozovaných služeb.

Více informací | Případová studie

Zátěžové testy

Provádíme sérii zátěžových testů, které zjistí stupeň odolnosti vámi provozovaných sítí a služeb vůči útokům DoS (Denial of Service, odepření služby). Na základě získaných znalostí jsme následně schopni navhrhnout plán úprav vedoucí k vyššímu zabezpečení dostupnosti vámi provozovaných sítí a systémů.

Více informací

Školení

Sdílíme své znalosti prostřednictvím pořádaných školení. Aktuálně nabízíme dva kurzy z oblasti forenzní analýzy, ve kterých se účastníci naučí správným postupům při analýze bezpečnostních incidentů. Nabyté znalosti mohou následně použít pro zlepšení své vlastní práce nebo pro usnadnění komunikace s dalšími subjekty podílejícími se na vyšetřování incidentu.

Více informací | Forenzní trénink 1: Úvod do forenzní analýzy | Forenzní trénink 2: Síť

Doplňkové služby

Znalosti a možnosti, které má FLAB k dipozici pro plnění základních služeb, lze využít i k dalším činnostem. Mimo hlavní činnost jsme již také byli požádáni o

  • obnovu dat,
  • uspořádání školení a seminářů na míru,
  • seznámení s novou technologií a jejími dopady.

Teoreticky jsme schopni řešit jakékoliv případy týkající se kybersvěta. Řešíte problém týkající se světa počítačů a nevíte zda můžeme pomoci? Kontaktujte nás, zjistíme, co vše jsme schopni pro vás udělat.

Last modified:: 28.06.2022 10:32