cs:sluzby:zatezovetesty

Zátěžové testy

Každý systém připojený k počítačové síti se může stát cílem útoků typu DoS (Denial of Service, odepření služby), případně DDoS (Distributed DoS, distribuované odepření služby). Síla útoku, které jsou provozované systémy schopny odolat, závisí na možnostech a nastavení daných systémů. K řízenému zjištění odolnosti testovaných systémů a následnému vyladění jejich konfigurace s ohledem na odolnosti proti DoS, slouží právě zátěžové testy.

Znalost míry odolnosti systémů proti DoS pomůže manažerům bezpečnosti při plánování informační bezpečnosti a analýze rizik. Administrátorům systémů pak při hledání optimální konfigurace.

Popis služby

Zátěžové testy jsou preventivní opatření, takže jejich charakter a průběh lze navrhnout a naplánovat podle potřeb zákazníka. V rámci zážežových testů

 • otestujeme odolnost vašich systému proti DoS,
 • můžete vyzkoušet různé konfiguce vašich systémů,
 • vyhodnotíme výsledky provedených testů,
 • doporučíme vhodné úpravy,
 • vám předáme závěrečnou zprávu.

Na základě specifikovaného seznamu pro testování a případných doplňujících podmínek, týkajících se průběhu testování, bude vyhodnocena odolnost testovaných systémů a návrh opatření vedoucí k vyššímu zabezpečení dostupnosti zmíněných systémů.

Jak postupovat

Chcete vědět, jak jsou Vaše systémy odolné proti útokům? Kontaktujte nás a následně

 1. poskytneme nezávaznou konzultaci,
 2. zjistíme potřebné informace o testované infrastuktuře (např. jaké služby, sítě, rozsahy IP adres mají být otestovány),
 3. odhadneme časovou náročnost testů,
 4. připravíme technické zadání,
 5. vyřídíme administrativní záležitosti (smlouva o dílo, NDA, apod.),
 6. dohodneme vhodný termín realizace,
 7. provedeme zátěžové testy ve vaší síti,
 8. do závěrečné zprávy zpracujeme všechna zjištění a příslušné návrhy opatření,
 9. výsledky u vás odprezentujeme.

Časté dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na časté otázky týkající se zátěžových testů. Můžete si také přečíst otázky a odpovědi k dalším tématům.

Je potřeba součinnost zákazníka?

Zátěžové testy probíhají vždy v součinnosti se zákazníkem. Jednak má zákazník možnost kdykoliv testy přerušit a také si může vyzkoušet různá nastavení svých systémů a porovnat, jak se osvědčí z hlediska odolnosti proti zátěži.

Last modified:: 07.03.2018 07:38