cs:reference:vutbr

Penetrační testy

Při řešení zabezpečení informační infrastruktury VUT jsme využili služeb Forenzní laboratoře CESNET k prověření kvality zabezpečení, technologií a procesních postupů při správě významných infrastrukturních celků. Oceňujeme nejen vysoký profesionální přístup k řešené problematice, ale i výstupy, které nám poslouží jako podklad pro další práci a rozvoj technologických celků nezbytných pro chod univerzity. Rádi bychom v budoucnu opět využili služeb Forenzní laboratoře CESNET.

Tomáš Podermański, Vedoucí odboru infrastruktury, CVIS VUT

Last modified:: 21.03.2024 10:26