cs:reference:vse

Penetrační testy

Obrátili jsme se na Forenzní laboratoř (FLAB) sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračního testování našeho studijního systému, společně s požadavkem na otestování naší školní sítě. S celkovým průběhem a přístupem pracovníků Forenzní laboratoře při plánování a samotném penetračním testování jsme velmi spokojeni. Závěrečná zpráva s nálezy a doporučeními byla zpracována velmi kvalitně a srozumitelně. Prezentace závěrů formou půldenního workshopu za účasti pracovníků FLAB, kde jsme jednotlivé nálezy mohli diskutovat v širších souvislostech, je velkou přidanou hodnotou této služby. Celkově konzumaci služby penetrační testy hodnotíme jako skvělou volbu a jako významný krok v zajišťování bezpečnosti infrastruktury VŠE, služeb a uživatelů.

Tomáš Skřivan, vedoucí Oddělení síťové infrastruktury, Výpočetní centrum Vysoká škola ekonomická v Praze

Last modified:: 02.05.2019 14:06