cs:reference:upce

Penetrační testy

V rámci zvyšování úrovně zabezpečení osobních údajů v systémech Univerzity Pardubice jsme v září 2016 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Nejvíce oceňujeme kvalitně zpracovanou závěrečnou zprávu, která přehledně shrnula zjištěné nedostatky v různých kategoriích závažnosti, umožnila jejich analýzu a jejich postupné systematické odstraňování.

Olga Klápšťová, ředitelka CITS, Univerzita Pardubice

Poslední úprava: 02.05.2019 14:15