cs:reference:upce

Penetrační testy

V rámci zvyšování úrovně zabezpečení osobních údajů v systémech Univerzity Pardubice jsme v září 2016 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Nejvíce oceňujeme kvalitně zpracovanou závěrečnou zprávu, která přehledně shrnula zjištěné nedostatky v různých kategoriích závažnosti, umožnila jejich analýzu a jejich postupné systematické odstraňování.

Olga Klápšťová, ředitelka CITS, Univerzita Pardubice

Penetrační testy

Po čase jsme na Univerzitě Pardubice opět využili službu penetračního testování našich informačních systémů a aplikací poskytovanou Forenzní laboratoří CESNET. Nezávislé vyhledání slabých míst a jejich kategorizace, nám umožnily systematické odstraňování nedostatků dle jejich závažnosti a zdokonalování našich interních postupů pro udržování bezpečnostních nastavení.

Olga Klápšťová, ředitelka CITS, Univerzita Pardubice

Last modified:: 04.06.2021 16:30