cs:reference:uhk

Penetrační a zátěžové testy

V rámci kontroly úrovně zabezpečení ICT prostředků na Univerzitě Hradec Králové byly začátkem roku 2017 provedeny penetrační a zátěžové testy Forenzní laboratoří Cesnet. Během jejich provádění jsme nasbírali cenné zkušenosti při detekci prováděných útoků. Součástí bylo zhodnocení penetračních testů a velmi přínosná diskuse o obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců ICT infrastruktury. Na základě výsledků penetračních a zátěžových testů a doporučení FLAB jsme provedli potřebná opatření pro zvýšení bezpečnosti ICT na UHK. Zadání bylo bez výhrad splněno. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit.

Michal Zámečník, ředitel CIT, Univerzita Hradec Králové

Last modified:: 02.05.2019 14:05