cs:reference:ostatni

Toto je starší verze dokumentu!


Testy sociálního inženýrství

Společnosti skupiny Wüstenrot využily služeb Forenzní laboratoře CESNET (FLAB) pro provedení bezpečnostního testu založeného na typu útoku známého jako phishing.

Rád bych ocenil profesionální přístup pracovníků laboratoře. Naše požadavky ohledně testu byly pochopeny velmi přesně a zároveň doplněny na základě bohatých zkušeností pracovníků laboratoře. Test samotný pak byl pečlivě připraven a proběhnul přesně dle domluveného zadání. Jeho výsledky byly dostatečně interpretovány a poskytly nám podklad pro další rozvoj bezpečnostních opatření v naší společnosti.

Rostislav Harok, Head of IT Infrastructure Department, Wüstenrot: Stavební spořitelna a hypoteční banka

Testy sociálního inženýrství

V rámci naší dlouhodobé strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se obrátili na Forenzní laboratoř CESNET (FLAB), odborné pracoviště sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračních testů naší infrastruktury a testů odolnosti našich uživatelů vůči sociálnímu inženýrství (phishingu).

Prvotní konzultace a zkušenosti s provedením testů v náročném univerzitním prostředí, nám velmi pomohly při plánování provedení vlastních testů. Celkové výstupy z provedených testů shrnuté v přehledné závěrečné zprávě nám dali aktuální přehled o tom, kde je dále potřeba se zaměřit na bezpečnost naší infrastruktury a o reálném stavu chování našich uživatelů při phishingovém útoku. Jako velkou přidanou hodnotu vnímáme formu závěrečného workshop, kde jsme měli možnost společně s pracovníky Forenzní laboratoře projít jednotlivé nálezy z širšího úhlu pohledu na celkovou problematiku kybernetické bezpečnosti.

Chtěli bychom tímto ocenit odborný a profesionální přístup pracovníků Forenzní laboratoře, při kterém se nám zároveň otevřel prostor pro vzájemnou dlouhodobější spolupráci.

Ing. Ladislav Stach, Vedoucí Střediska správy datových a telekomunikačních sítí, Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU

Poslední úprava: 02.05.2019 14:55