cs:reference:fnplzen

Obnova dat

Na jednom z našich oddělení došlo omylem k vymazání velkého objemu důležitých záznamů. Forenzní laboratoř firmy CESNET se podařilo významnou část těchto dat obnovit a provést analýzu, kdy a jakým způsobem mohlo k tomuto pochybení dojít. Navrhla také opatření, která v budoucnu pomohou předejít podobným nežádoucím událostem. Za to jim patří velký dík.

Last modified:: 03.02.2020 15:53