cs:reference:czu

Testy sociálního inženýrství

V rámci naší dlouhodobé strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se obrátili na Forenzní laboratoř CESNET (FLAB), odborné pracoviště sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračních testů naší infrastruktury a testů odolnosti našich uživatelů vůči sociálnímu inženýrství (phishingu).

Prvotní konzultace a zkušenosti s provedením testů v náročném univerzitním prostředí, nám velmi pomohly při plánování provedení vlastních testů. Celkové výstupy z provedených testů shrnuté v přehledné závěrečné zprávě nám dali aktuální přehled o tom, kde je dále potřeba se zaměřit na bezpečnost naší infrastruktury a o reálném stavu chování našich uživatelů při phishingovém útoku. Jako velkou přidanou hodnotu vnímáme formu závěrečného workshop, kde jsme měli možnost společně s pracovníky Forenzní laboratoře projít jednotlivé nálezy z širšího úhlu pohledu na celkovou problematiku kybernetické bezpečnosti.

Chtěli bychom tímto ocenit odborný a profesionální přístup pracovníků Forenzní laboratoře, při kterém se nám zároveň otevřel prostor pro vzájemnou dlouhodobější spolupráci.

Ing. Ladislav Stach, Vedoucí Střediska správy datových a telekomunikačních sítí, Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU

Poslední úprava: 20.05.2019 11:03