cs:reference:amu

Penetrační testy

V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě AMU“ jsme v roce 2018 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Součástí byla prezentace výsledků penetračních testů a velmi přínosná diskuse o nalezených problémech a obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců infrastruktury informačního systému AMU. Přehledná a podrobná závěrečná zpráva nám umožňuje analýzu a následné odstranění zjištěných nedostatků.

Spolupráce s FLAB CESNET, od zadání po závěrečnou zprávu, byla kvalitní, profesionální a bezchybná. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit.

Radim Chvála, vedoucí Počítačového centra, Akademie múzických umění v Praze

Last modified:: 02.05.2019 14:14