cs:reference:vse

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:vse [17.12.2018 14:17]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:vse [02.05.2019 14:06] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html>​ <​html>​
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
- <div style="​text-align:​center;​ max-width:​250px;​ margin: ​20px auto">​+ <div style="​text-align:​center;​ max-width:​250px;​ margin: ​25px auto">​
  <a href="​https://​www.vse.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​vse-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.vse.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​vse-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Obrátili jsme se na Forenzní laboratoř (FLAB) sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračního testování našeho studijního systému, společně s požadavkem na otestování naší školní sítě. S celkovým průběhem a přístupem pracovníků Forenzní laboratoře při plánování a samotném penetračním testování jsme velmi spokojeni. Závěrečná zpráva s nálezy a doporučeními byla zpracována velmi kvalitně a srozumitelně. Prezentace závěrů formou půldenního workshopu za účasti pracovníků FLAB, kde jsme jednotlivé nálezy mohli diskutovat v širších souvislostech,​ je velkou přidanou hodnotou této služby. Celkově konzumaci služby penetrační testy hodnotíme jako skvělou volbu a jako významný krok v zajišťování bezpečnosti infrastruktury VŠE, služeb a uživatelů.  Obrátili jsme se na Forenzní laboratoř (FLAB) sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračního testování našeho studijního systému, společně s požadavkem na otestování naší školní sítě. S celkovým průběhem a přístupem pracovníků Forenzní laboratoře při plánování a samotném penetračním testování jsme velmi spokojeni. Závěrečná zpráva s nálezy a doporučeními byla zpracována velmi kvalitně a srozumitelně. Prezentace závěrů formou půldenního workshopu za účasti pracovníků FLAB, kde jsme jednotlivé nálezy mohli diskutovat v širších souvislostech,​ je velkou přidanou hodnotou této služby. Celkově konzumaci služby penetrační testy hodnotíme jako skvělou volbu a jako významný krok v zajišťování bezpečnosti infrastruktury VŠE, služeb a uživatelů.
  </​p>​  </​p>​
- <div style="​max-width:​550px;​ margin: 15px 0">+ <div style="​max-width:​550px;​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Tomáš Skřivan, vedoucí Oddělení síťové infrastruktury,​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​vc.vse.cz/">​Výpočetní centrum Vysoká škola ekonomická v Praze</​a></​b>​  <​b>​Tomáš Skřivan, vedoucí Oddělení síťové infrastruktury,​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​vc.vse.cz/">​Výpočetní centrum Vysoká škola ekonomická v Praze</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:06