cs:reference:upce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:upce [17.12.2018 14:20]
kostenec@cesnet.cz stará verze byla obnovena (11.12.2018 15:47)
cs:reference:upce [02.05.2019 14:15] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​https://​www.upce.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​upce-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.upce.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​upce-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  V rámci zvyšování úrovně zabezpečení osobních údajů v systémech Univerzity Pardubice jsme v září 2016 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Nejvíce oceňujeme kvalitně zpracovanou závěrečnou zprávu, která přehledně shrnula zjištěné nedostatky v různých kategoriích závažnosti,​ umožnila jejich analýzu a jejich postupné systematické odstraňování.  V rámci zvyšování úrovně zabezpečení osobních údajů v systémech Univerzity Pardubice jsme v září 2016 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Nejvíce oceňujeme kvalitně zpracovanou závěrečnou zprávu, která přehledně shrnula zjištěné nedostatky v různých kategoriích závažnosti,​ umožnila jejich analýzu a jejich postupné systematické odstraňování.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Olga Klápšťová,​ ředitelka CITS, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.upce.cz/">​Univerzita Pardubice</​a></​b>​  <​b>​Olga Klápšťová,​ ředitelka CITS, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.upce.cz/">​Univerzita Pardubice</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:15