cs:reference:uhk

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:uhk [17.12.2018 14:17]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:uhk [02.05.2019 14:05] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​https://​www.uhk.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​uhk-logo.jpg"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.uhk.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​uhk-logo.jpg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační a zátěžové testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  V rámci kontroly úrovně zabezpečení ICT prostředků na Univerzitě Hradec Králové byly začátkem roku 2017 provedeny penetrační a zátěžové testy Forenzní laboratoří Cesnet. Během jejich provádění jsme nasbírali cenné zkušenosti při detekci prováděných útoků. Součástí bylo zhodnocení penetračních testů a velmi přínosná diskuse o obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců ICT infrastruktury. Na základě výsledků penetračních a zátěžových testů a doporučení FLAB jsme provedli potřebná opatření pro zvýšení bezpečnosti ICT na UHK. Zadání bylo bez výhrad splněno. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit.  V rámci kontroly úrovně zabezpečení ICT prostředků na Univerzitě Hradec Králové byly začátkem roku 2017 provedeny penetrační a zátěžové testy Forenzní laboratoří Cesnet. Během jejich provádění jsme nasbírali cenné zkušenosti při detekci prováděných útoků. Součástí bylo zhodnocení penetračních testů a velmi přínosná diskuse o obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců ICT infrastruktury. Na základě výsledků penetračních a zátěžových testů a doporučení FLAB jsme provedli potřebná opatření pro zvýšení bezpečnosti ICT na UHK. Zadání bylo bez výhrad splněno. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Michal Zámečník,​ ředitel CIT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.uhk.cz/">​Univerzita Hradec Králové</​a></​b>​  <​b>​Michal Zámečník,​ ředitel CIT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.uhk.cz/">​Univerzita Hradec Králové</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:05