cs:reference:perun

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:perun [17.12.2018 14:16]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:perun [02.05.2019 14:03] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html>​ <​html>​
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
- <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: ​20px auto">​+ <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: ​25px auto">​
  <a href="​https://​perun-aai.org/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​perun-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​https://​perun-aai.org/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​perun-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Provozovat službu, která se stará o digitální identity a řízení přístupu vyžaduje neustálou práci v oblasti zabezpečení. Penetrační testování FLABem nás v tomto směru posunulo o mílové kroky dopředu. Profesionální přístup nejen při provádění testování,​ ale i při závěrečném hodnocení nás přesvědčil,​ že penetrační testování FLABem zařadíme mezi pravidelně prováděné úkony na systému Perun.  Provozovat službu, která se stará o digitální identity a řízení přístupu vyžaduje neustálou práci v oblasti zabezpečení. Penetrační testování FLABem nás v tomto směru posunulo o mílové kroky dopředu. Profesionální přístup nejen při provádění testování,​ ale i při závěrečném hodnocení nás přesvědčil,​ že penetrační testování FLABem zařadíme mezi pravidelně prováděné úkony na systému Perun.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Michal Procházka, vedoucí týmu <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​perun-aai.org/">​Perun</​a>, ​  <​b>​Michal Procházka, vedoucí týmu <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​perun-aai.org/">​Perun</​a>, ​
 <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.cesnet.cz/">​CESNET</​a>​ a  ​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.cesnet.cz/">​CESNET</​a>​ a  ​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:03