cs:reference:czu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:reference:czu [20.05.2019 11:03] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​ 
 + <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​ 
 + <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​ 
 + <a href="​http://​fubar.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​czu-logo.gif"​ /></​a>​ 
 + </​div>​ 
 + <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Testy sociálního inženýrství</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px">​ 
 + V rámci naší dlouhodobé strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti,​ 
 +jsme se obrátili na Forenzní laboratoř CESNET (FLAB), odborné pracoviště sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračních testů naší infrastruktury a testů odolnosti našich uživatelů vůči sociálnímu inženýrství (phishingu). 
 + </​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;​margin-left:​10px">​ 
 +Prvotní konzultace a zkušenosti s provedením testů v náročném univerzitním prostředí,​ nám velmi pomohly při plánování provedení vlastních testů. Celkové výstupy z provedených testů shrnuté v přehledné závěrečné zprávě nám dali aktuální přehled o tom, kde je dále potřeba se zaměřit na bezpečnost naší infrastruktury a o reálném stavu chování našich uživatelů při phishingovém útoku. Jako velkou přidanou hodnotu 
 +vnímáme formu závěrečného workshop, kde jsme měli možnost společně s pracovníky Forenzní laboratoře projít jednotlivé nálezy z širšího úhlu 
 +pohledu na celkovou problematiku kybernetické bezpečnosti. 
 + </​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;​margin-left:​10px">​ 
 +Chtěli bychom tímto ocenit odborný a profesionální přístup pracovníků Forenzní laboratoře,​ při kterém se nám zároveň otevřel prostor pro  
 +vzájemnou dlouhodobější spolupráci. 
 + </​p>​ 
 + <div style="​max-width:​550px;​ margin: 15px 0;​margin-left:​10px">​ 
 + <​b>​Ing. Ladislav Stach, Vedoucí Střediska správy datových a telekomunikačních sítí, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.czu.cz/">​Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU</​a></​b>​ 
 + </​div>​ 
 + </​div>​ 
 +</​html>​
Poslední úprava: 20.05.2019 11:03