cs:reference:amu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:amu [17.12.2018 14:18]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:amu [02.05.2019 14:14] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​https://​www.amu.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​amu-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.amu.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​amu-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě AMU“ jsme v roce 2018 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Součástí byla prezentace výsledků penetračních testů a velmi přínosná diskuse o nalezených problémech a obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců infrastruktury informačního systému AMU. Přehledná a podrobná závěrečná zpráva nám umožňuje analýzu a následné odstranění zjištěných nedostatků.  V rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti počítačové sítě AMU“ jsme v roce 2018 využili službu Forenzní laboratoře CESNET - penetrační testování aplikací a informačních systémů. Součástí byla prezentace výsledků penetračních testů a velmi přínosná diskuse o nalezených problémech a obvyklých způsobech provádění útoků i způsobu zajišťování obrany proti nim ze strany správců infrastruktury informačního systému AMU. Přehledná a podrobná závěrečná zpráva nám umožňuje analýzu a následné odstranění zjištěných nedostatků.
  </​p>​  </​p>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+ <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Spolupráce s FLAB CESNET, od zadání po závěrečnou zprávu, byla kvalitní, profesionální a bezchybná. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit. ​  Spolupráce s FLAB CESNET, od zadání po závěrečnou zprávu, byla kvalitní, profesionální a bezchybná. Oceňujeme velmi diskrétní a profesionální přístup. Tuto službu můžeme po všech stránkách doporučit. ​
  </​p>​  </​p>​
- <div style="​margin:​ 15px 0">+ <div style="​margin:​ 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Radim Chvála, vedoucí Počítačového centra, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.amu.cz/">​Akademie múzických umění v Praze</​a></​b>​  <​b>​Radim Chvála, vedoucí Počítačového centra, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.amu.cz/">​Akademie múzických umění v Praze</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:14