index

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
index [09.12.2017 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
index [07.03.2018 07:29] (aktuální)
Aleš Padrta
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Služby ====== ====== Služby ======
  
-Forenzní laboratoř poskytuje ​tři základní služby a řadu služeb doplňkových. ​+Forenzní laboratoř poskytuje ​čtyři základní služby a řadu služeb doplňkových. ​
  
 ===== Analýza událostí ===== ===== Analýza událostí =====
Řádek 9: Řádek 9:
  
 [[cs:​sluzby:​analyza|Více informací]] | {{cs:​sluzby:​case_study-analyza_malware.pdf|Případová studie}} [[cs:​sluzby:​analyza|Více informací]] | {{cs:​sluzby:​case_study-analyza_malware.pdf|Případová studie}}
 +
 +===== Testy sociálního inženýrství =====
 +
 +Provádíme testy sociálního inženýrství,​ které umožní zjistit odolnost uživatelů proti technikám sociálního inženýrství v běžné elektronické komunikaci. Rozešleme simulované podvodné zprávy (phishing) nebo USB paměťová média s cílem vylákat přístupové údaje uživatelů nebo je přimět ke spuštění malware. Výsledky umožňují vyhodnotit odolnost organizace proti tomuto typu útoku, funkčnost interních postupů při reakci na incident a uživatelé jsou setkáním s cvičnou zprávou vzděláváni.
 +
 +[[cs:​sluzby:​testy-socialniho-inzenyrstvi|Více informací]] | {{cs:​sluzby:​case_study-tsi-cypherfix2018.pdf|Případová studie}}
  
 ===== Penetrační testy ===== ===== Penetrační testy =====
Poslední úprava: 07.03.2018 07:29