cs:reference:zcu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:zcu [02.05.2019 14:12]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:zcu [18.06.2020 10:51] (aktuální)
Ing Michal Kostěnec
Řádek 18: Řádek 18:
  <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;">​  <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;">​
  <​b>​Jiří Čepák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​  <​b>​Jiří Čepák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​
 + </​div>​
 +<hr style="​border-top:​ 1px dashed #​D3D3D3;"/>​
 +                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy informačního systému IS/​STAG</​strong></​p>​
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">​
 + FLAB CESNET provedla v lednu 2020 komplexní penetrační testy nejen provozního systému IS/STAG, ale i prostředí,​ v němž je vyvíjen. Testům proto byly podrobeny počítače vývojářů,​ servery pro build, správu a monitoring instancí aplikace, byli dokonce testováni samotní vývojáři formou zkušebního phishingu. Systém byl testován nejen jako tzv. black-box, ale FLAB dostal k dispozici kompletní popisy, dokumentaci a zdrojové kódy systému, aby mohl nalézt i chyby v jeho návrhu, v použitých (bezpečnostních i jiných) principech a postupech.
 +</br>
 +</br>
 +Spolupráce s týmem FLAB CESNET byla naprosto profesionální,​ výsledky přispěly k dalšímu zdokonalení nejen systému IS/STAG samotného, ale i (a to považuji snad za podstatnější) k uvědomnění jejích vývojářů o tom, jak se chovat při vývoji/​provozu takového systému, jakým technikám se vyhnout a jaké postupy naopak dodržovat.
 + </​p>​
 + <div style="​margin:​ 15px 0; margin-left:​10px;">​
 + <​b>​Lukáš Valenta, vývojový tým IS/STAG, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 18.06.2020 10:51