cs:reference:zcu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:zcu [17.12.2018 14:18]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:zcu [02.05.2019 14:12] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​https://​www.zcu.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​zcu-logo.jpg"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.zcu.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​zcu-logo.jpg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  FLAB CESNET na podzim roku 2016 provedl penetrační testy řady aplikací, serverů a služeb v síti ZČU, díky čemuž jsme získali řadu velice užitečných podnětů ke zlepšení, samozřejmě především (ale nejen) co se týče jejich zabezpečení. Zároveň jsme měli skvělou příležitost vyzkoušet a zhodnotit naše schopnosti v oboru detekce útoků a průniků a obrany proti nim. Spolupráce s FLAB CESNET, od zadání po závěrečnou zprávu, byla kvalitní, profesionální a bezchybná a těšíme se na její další pokračování i rozvoj. ​  FLAB CESNET na podzim roku 2016 provedl penetrační testy řady aplikací, serverů a služeb v síti ZČU, díky čemuž jsme získali řadu velice užitečných podnětů ke zlepšení, samozřejmě především (ale nejen) co se týče jejich zabezpečení. Zároveň jsme měli skvělou příležitost vyzkoušet a zhodnotit naše schopnosti v oboru detekce útoků a průniků a obrany proti nim. Spolupráce s FLAB CESNET, od zadání po závěrečnou zprávu, byla kvalitní, profesionální a bezchybná a těšíme se na její další pokračování i rozvoj. ​
  </​p>​  </​p>​
- <div style="​margin:​ 15px 0">+ <div style="​margin:​ 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Petr Žák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​  <​b>​Petr Žák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
 <hr style="​border-top:​ 1px dashed #​D3D3D3;"/>​ <hr style="​border-top:​ 1px dashed #​D3D3D3;"/>​
-<p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+<p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Testy sociálního inženýrství</​strong></​p>​ 
 +<p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Forenzní laboratoř CESNET pro Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) prováděla v roce 2017 rozesílání cvičných phishingových zpráv vybraným zaměstnancům,​ kteří si tak mohli vyzkoušet svoji schopnost rozeznat podvod aniž by jim hrozila reálná újma. Cvičné zprávy uživatele dobře připravily na reálný útok, kterému shodou okolností ZČU čelila hned krátce po dokončení této vzdělávací akce. Spolupráce s pracovníky forenzní laboratoře byla na velmi profesionální úrovni a byli schopni flexibilně reagovat i na dodatečné požadavky.  Forenzní laboratoř CESNET pro Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) prováděla v roce 2017 rozesílání cvičných phishingových zpráv vybraným zaměstnancům,​ kteří si tak mohli vyzkoušet svoji schopnost rozeznat podvod aniž by jim hrozila reálná újma. Cvičné zprávy uživatele dobře připravily na reálný útok, kterému shodou okolností ZČU čelila hned krátce po dokončení této vzdělávací akce. Spolupráce s pracovníky forenzní laboratoře byla na velmi profesionální úrovni a byli schopni flexibilně reagovat i na dodatečné požadavky.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Jiří Čepák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​  <​b>​Jiří Čepák, WEBnet Incident Response Team, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.zcu.cz/">​Západočeská univerzita v Plzni</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:12