cs:reference:vfn

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:vfn [17.12.2018 14:16]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:vfn [02.05.2019 14:03] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html>​ <​html>​
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
- <div style="​text-align:​center;​ max-width:​260px;​ margin: ​20px auto">​+ <div style="​text-align:​center;​ max-width:​260px;​ margin: ​25px auto">​
  <a href=http://​www.vfn.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​vfn-logo.png"​ /></​a>​  <a href=http://​www.vfn.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​vfn-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Zátěžové testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
 Jako jedna z největších nemocnic v ČR jsme využili nabídky Forenzní laboratoře CESNET na provedení záplavových testů našeho perimetru. S přípravou,​ samotným provedením i výslednou zprávou jsme byli velice spokojeni. Specialisté FLAB odvedli profesionální práci! Velmi kladně hodnotím přístup celého týmu v době samotných testů - testovali jsme reálné prostředí,​ reálné služby a v reálném čase, bylo tedy nutné postupovat obzvláště opatrně a citlivě. Jako jedna z největších nemocnic v ČR jsme využili nabídky Forenzní laboratoře CESNET na provedení záplavových testů našeho perimetru. S přípravou,​ samotným provedením i výslednou zprávou jsme byli velice spokojeni. Specialisté FLAB odvedli profesionální práci! Velmi kladně hodnotím přístup celého týmu v době samotných testů - testovali jsme reálné prostředí,​ reálné služby a v reálném čase, bylo tedy nutné postupovat obzvláště opatrně a citlivě.
  </​p>​  </​p>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+ <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
 Naše požadavky byly naplněny a výsledky jsou pro nás velmi hodnotné. Získané poznatky využíváme k ještě lepšímu zvýšení zabezpečení perimetru a sítě nemocnice. Naše požadavky byly naplněny a výsledky jsou pro nás velmi hodnotné. Získané poznatky využíváme k ještě lepšímu zvýšení zabezpečení perimetru a sítě nemocnice.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Milan Soldát, vedoucí odboru ICT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.vfn.cz/">​VFN v Praze  <​b>​Milan Soldát, vedoucí odboru ICT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.vfn.cz/">​VFN v Praze
  
Poslední úprava: 02.05.2019 14:03