cs:reference:ujvrez

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:ujvrez [17.12.2018 14:17]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:ujvrez [02.05.2019 14:11] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​https://​www.ujv.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​ujv-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​https://​www.ujv.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​ujv-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Děkujeme Forenzní laboratoři CESNET za práci odvedenou při penetračním testování naší infrastruktury. Všechny fáze od tvorby zadání, specifikace cílů, přípravy i samotného testování proběhly na vysoce profesionální úrovni. Jako mimořádně přínosné vidíme osobní setkání s testery a prezentaci výsledků v místě našeho sídla, kde jsme měli možnost diskutovat jednotlivé výstupy a dostali jsme řadu cenných doporučení. Věříme, že provedené testy pomohly významnou měrou zvýšit kvalitu naší infrastruktury a její ochrany.  Děkujeme Forenzní laboratoři CESNET za práci odvedenou při penetračním testování naší infrastruktury. Všechny fáze od tvorby zadání, specifikace cílů, přípravy i samotného testování proběhly na vysoce profesionální úrovni. Jako mimořádně přínosné vidíme osobní setkání s testery a prezentaci výsledků v místě našeho sídla, kde jsme měli možnost diskutovat jednotlivé výstupy a dostali jsme řadu cenných doporučení. Věříme, že provedené testy pomohly významnou měrou zvýšit kvalitu naší infrastruktury a její ochrany.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Luděk Štolba, vedoucí oddělení ICT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.ujv.cz/">​ÚJV Řež</​a></​b>​  <​b>​Luděk Štolba, vedoucí oddělení ICT, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.ujv.cz/">​ÚJV Řež</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:11