cs:reference:pickering

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:reference:pickering [04.12.2019 14:29] (aktuální)
Ing. Aleš Padrta Ph.D. vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​ 
 + <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​ 
 + <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​ 
 + <a href="​https://​pickeringtest.com"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​pickering-logo.png"​ /></​a>​ 
 + </​div>​ 
 +                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Testy sociálního inženýrství</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">​ 
 + Obrátili jsme se na sdružení CESNET, konkrétně na jeho specializované pracoviště Forenzní laboratoř CESNET (FLAB) a jeho služby. Náš zájem byl především o provedení testů odolnosti našich zaměstnancům vůči technikám sociálního inženýrství. Rozhodli jsme se pro provedení phishingové kampaně a cílených telefonických hovorů (voice phishing). Byli jsme velmi spokojeni s celkovým přístupem a odborností pracovníků FLAB, provedení testů pro nás bylo přínosem. Velmi přínosná pro nás byla také prezentace výsledků a závěrečné zprávy formou workshopu, měli jsme tak možnost přímo konzultovat jednotlivé nálezy, jejich příčinu a vhodná následná opatření.  
 + </​p>​ 
 + <div style="​margin:​ 15px 0; margin-left:​10px;">​ 
 + <​b>​Petr Konderla, IT Administrator,​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​pickeringtest.com/">​Pickering Interfaces s.r.o.</​a></​b>​ 
 + </​div>​ 
 + </​div>​ 
 +</​html>​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:29