cs:reference:ostatni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:ostatni [02.05.2019 14:55]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:ostatni [20.05.2019 11:01]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 15: Řádek 15:
  </​div>​  </​div>​
  
-<hr style="​border-top:​ 1px dashed #​D3D3D3;"/>​+<!--<hr style="​border-top:​ 1px dashed #​D3D3D3;"/​>-->
  
- <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Testy sociálního inženýrství</​strong></​p>​ 
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px">​ 
- V rámci naší dlouhodobé strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti,​ 
-jsme se obrátili na Forenzní laboratoř CESNET (FLAB), odborné pracoviště sdružení CESNET s požadavkem na provedení penetračních testů naší infrastruktury a testů odolnosti našich uživatelů vůči sociálnímu inženýrství (phishingu). 
- </​p>​ 
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;​margin-left:​10px">​ 
-Prvotní konzultace a zkušenosti s provedením testů v náročném univerzitním prostředí,​ nám velmi pomohly při plánování provedení vlastních testů. Celkové výstupy z provedených testů shrnuté v přehledné závěrečné zprávě nám dali aktuální přehled o tom, kde je dále potřeba se zaměřit na bezpečnost naší infrastruktury a o reálném stavu chování našich uživatelů při phishingovém útoku. Jako velkou přidanou hodnotu 
-vnímáme formu závěrečného workshop, kde jsme měli možnost společně s pracovníky Forenzní laboratoře projít jednotlivé nálezy z širšího úhlu 
-pohledu na celkovou problematiku kybernetické bezpečnosti. 
- </​p>​ 
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;​margin-left:​10px">​ 
-Chtěli bychom tímto ocenit odborný a profesionální přístup pracovníků Forenzní laboratoře,​ při kterém se nám zároveň otevřel prostor pro  
-vzájemnou dlouhodobější spolupráci. 
- </​p>​ 
- <div style="​max-width:​550px;​ margin: 15px 0;​margin-left:​10px">​ 
- <​b>​Ing. Ladislav Stach, Vedoucí Střediska správy datových a telekomunikačních sítí, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.czu.cz/">​Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU</​a></​b>​ 
- </​div>​ 
- </​div>​ 
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 20.05.2019 11:01