cs:reference:kzcr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:kzcr [17.12.2018 14:21]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:kzcr [02.05.2019 14:16] (aktuální)
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​http://​www.kzcr.eu/"><​img height="​160"​ width="​160"​ src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​kz-logo.png"​ /></​a>​  <a href="​http://​www.kzcr.eu/"><​img height="​160"​ width="​160"​ src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​kz-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Analýza bezpečnostního incidentu</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Služby Forenzní laboratoře CESNET jsme využili při analýze bezpečnostního incidentu. Zjištěné závěry dodané v podrobné závěrečné zprávě nám umožnili přijmout opatření, která zamezí opakování stejného problému v budoucnu. Také oceňujeme celkový profesionální přístup.  Služby Forenzní laboratoře CESNET jsme využili při analýze bezpečnostního incidentu. Zjištěné závěry dodané v podrobné závěrečné zprávě nám umožnili přijmout opatření, která zamezí opakování stejného problému v budoucnu. Také oceňujeme celkový profesionální přístup.
  </​p>​  </​p>​
- <div style="​margin:​ 15px 0">+ <div style="​margin:​ 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Václav Valenta, vedoucí Odboru informačních technologií,​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.kzcr.eu/">​Krajská zdravotní, a. s.</​a></​b>​  <​b>​Václav Valenta, vedoucí Odboru informačních technologií,​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.kzcr.eu/">​Krajská zdravotní, a. s.</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:16