cs:reference:galileo

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Poslední revize Obě strany příští revize
cs:reference:galileo [11.12.2018 15:37]
kostenec@cesnet.cz vytvořeno
cs:reference:galileo [17.12.2018 14:18]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 2: Řádek 2:
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​250px;​ margin: 20px auto">​  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​250px;​ margin: 20px auto">​
- <a href="​https://​www.igalileo.cz/"><​img src="​https://​www.igalileo.sk/skins/igalileosk_resp/​images/​logo.png"​ /></​a>​+ <a href="​https://​www.igalileo.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/_media/cs/galileo-logo.png"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
  <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​  <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​
Poslední úprava: 02.05.2019 14:13