cs:reference:fubar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:reference:fubar [02.05.2019 13:59]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:fubar [04.12.2019 14:30] (aktuální)
Ing. Aleš Padrta Ph.D.
Řádek 2: Řádek 2:
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​
- <a href="​http://​fubar.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​fubar-logo.svg" /></​a>​+ <a href="​http://​fubar.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​fubar-logo.png" /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
                 <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Procesní analýza</​strong></​p>​                 <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Procesní analýza</​strong></​p>​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:30