cs:reference:fubar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:reference:fubar [17.12.2018 14:15]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:fubar [02.05.2019 13:59]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 4: Řádek 4:
  <a href="​http://​fubar.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​fubar-logo.svg"​ /></​a>​  <a href="​http://​fubar.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​fubar-logo.svg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Procesní analýza</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px">
  Společnost FUBAR a.s. využila služeb Forenzní laboratoře CESNET (FLAB) v rámci projektu analýzy a návrhu řešení bezpečnosti komunikační infrastruktury pro subjekt státní správy. Jednalo se konkrétně o revizi stavu procesní bezpečnosti zákazníka a doporučení nápravných opatření ve smyslu návrhu na doplnění interních směrnic, metodiky a pravidel. To vše z pohledu revize souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek.  Společnost FUBAR a.s. využila služeb Forenzní laboratoře CESNET (FLAB) v rámci projektu analýzy a návrhu řešení bezpečnosti komunikační infrastruktury pro subjekt státní správy. Jednalo se konkrétně o revizi stavu procesní bezpečnosti zákazníka a doporučení nápravných opatření ve smyslu návrhu na doplnění interních směrnic, metodiky a pravidel. To vše z pohledu revize souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek.
  </​p>​  </​p>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+ <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px">
  Spolupráce se specialistou FLAB proběhla na vysoce profesionální úrovni, velmi rychle se zorientoval v prostředí a byl schopen vytvořit jasný a věcný výstup, díky kterému mohl zákazník začít provádět konkrétní opatření v rámci procesní bezpečnosti a bezpečnostní dokumentace.  Spolupráce se specialistou FLAB proběhla na vysoce profesionální úrovni, velmi rychle se zorientoval v prostředí a byl schopen vytvořit jasný a věcný výstup, díky kterému mohl zákazník začít provádět konkrétní opatření v rámci procesní bezpečnosti a bezpečnostní dokumentace.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px">
  <​b>​Pavel Křečan, manažer, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.fubar.cz">​FUBAR a.s.</​a></​b>​  <​b>​Pavel Křečan, manažer, <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​http://​www.fubar.cz">​FUBAR a.s.</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:30