cs:reference:ducesnet

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:reference:ducesnet [17.12.2018 14:16]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:ducesnet [02.05.2019 14:01]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html>​ <​html>​
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
- <div style="​text-align:​center;​ max-width:​350px;​ margin: ​20px auto">​+ <div style="​text-align:​center;​ max-width:​350px;​ margin: ​25px auto">​
  <a href="​https://​du.cesnet.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​ducesnet-logo.svg"​ /></​a>​  <a href="​https://​du.cesnet.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​ducesnet-logo.svg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
  Laboratoř v roce 2015 prováděla penetrační testy infrastruktury hierarchických datových úložišť sdružení CESNET. Celá akce probíhala v duchu hry na lupiče a policajty, ovšem posunuté na mimořádně vysokou profesionální úroveň.  Laboratoř v roce 2015 prováděla penetrační testy infrastruktury hierarchických datových úložišť sdružení CESNET. Celá akce probíhala v duchu hry na lupiče a policajty, ovšem posunuté na mimořádně vysokou profesionální úroveň.
  </​p>​  </​p>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+ <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
 Penetrační testování od FLABu je druhá nejlepší věc, kterou lze udělat pro zabezpečení infrastruktury. Tou první by bylo odpojit ji od sítě. Penetrační testování od FLABu je druhá nejlepší věc, kterou lze udělat pro zabezpečení infrastruktury. Tou první by bylo odpojit ji od sítě.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​David Antoš, vedoucí <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​du.cesnet.cz/">​oddělení datových úložišť CESNET</​a></​b>​  <​b>​David Antoš, vedoucí <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​du.cesnet.cz/">​oddělení datových úložišť CESNET</​a></​b>​
  </​div>​  </​div>​
  </​div>​  </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:30