cs:reference:csirtcz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:reference:csirtcz [17.12.2018 14:17]
kostenec@cesnet.cz
cs:reference:csirtcz [02.05.2019 14:04]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 <​html>​ <​html>​
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
- <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: ​20px auto">​+ <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: ​25px auto">​
  <a href="​https://​csirt.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​csirtcz-logo.svg"​ /></​a>​  <a href="​https://​csirt.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/​_media/​cs/​csirtcz-logo.svg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
- <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​+                <p style="​text-align:​left;​color:#​00a1de;"><​strong>​Penetrační testy</​strong></​p>​ 
 + <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4; margin-left:​10px;">
 Pracovníci forenzní laboratoře sdružení CESNET odvedli při penetračním testování doménového registru profesionální práci. Velmi oceňujeme především vstřícný a profesionální přístup testerů, a to jak v průběhu testování,​ tak také při závěrečném osobním setkání, kdy nám ochotně vysvětlili všechny nálezy a doporučili možná řešení. Právě závěrečnou osobní prezentaci výsledků považuji za významnou přidanou hodnotu, s kterou jsem se u konkurence zatím příliš často nesetkal. Pracovníci forenzní laboratoře sdružení CESNET odvedli při penetračním testování doménového registru profesionální práci. Velmi oceňujeme především vstřícný a profesionální přístup testerů, a to jak v průběhu testování,​ tak také při závěrečném osobním setkání, kdy nám ochotně vysvětlili všechny nálezy a doporučili možná řešení. Právě závěrečnou osobní prezentaci výsledků považuji za významnou přidanou hodnotu, s kterou jsem se u konkurence zatím příliš často nesetkal.
  </​p>​  </​p>​
- <div style=";​ margin: 15px 0">+ <div style=";​ margin: 15px 0; margin-left:​10px;​">
  <​b>​Pavel Bašta, vedoucí týmu <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.nic.cz/​csirt/">​CZ.NIC-CSIRT</​a>​ a   <​b>​Pavel Bašta, vedoucí týmu <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​www.nic.cz/​csirt/">​CZ.NIC-CSIRT</​a>​ a 
 <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​csirt.cz/">​CSIRT.CZ</​a>​ <a style="​color:#​00a1de;​line-height:​ 1.4;" href="​https://​csirt.cz/">​CSIRT.CZ</​a>​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:30