cs:reference:csirtcz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze Obě strany příští revize
cs:reference:csirtcz [11.12.2018 15:18]
kostenec@cesnet.cz vytvořeno
cs:reference:csirtcz [17.12.2018 14:17]
kostenec@cesnet.cz
Řádek 2: Řádek 2:
  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​  <div style="​overflow:​ auto; display: table; margin: auto;">​
  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​  <div style="​text-align:​center;​ max-width:​400px;​ margin: 20px auto">​
- <a href="​https://​csirt.cz/"><​img src="​https://​csirt.cz/static/csirt.cz/​img/logo-csirt.02079360cf9e.svg" /></​a>​+ <a href="​https://​csirt.cz/"><​img src="​https://​flab.cesnet.cz/_media/cs/csirtcz-logo.svg"​ /></​a>​
  </​div>​  </​div>​
  <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​  <p style="​text-align:​justify;​ max-width:​550px;​ line-height:​ 1.4;">​
Poslední úprava: 04.12.2019 14:30